Ambalaj Tank Tasarım Hizmetlerimiz

ADR/IMDG CODE/RID sözleşmeleri bölüm 6.1 kapsamlarına uygun imal edilmesi gerekli olan varil, bidon, kutu, torba türü ambalajlar için tasarım sürecine ilişkin yapılması planlı çalışmaları ifade eder. Tasarım onayı olarak da tanımlanan, Kullanılacak olan tehlikeli maddenin özelliğine,

 1. Ambalaj malzemesinin niteliğine,
 2. Ambalajın teknik resimlerine,
 3. Ambalaja özgü koşullar da göz önünde bulundurularak.

Prototip ürünlerde yapılacak deneyler ile seri üretim esnasında performans doğrulama/tasarım doğrulama testleri konuları ile azami net kütle, kapasite, dolum miktarı hesapları için gerekli tüm çalışmalara SAS Danışmanlık uzman personeli ile teknik ve idari destek vermektedir.

Ambalaj Tasarım/Tip Onay Belgesi İçin TSE’ye Başvuruda İstenen Dokümanlar

 1. TS EN ISO 16106 standardına uygun bir kalite yönetim sistemi belgesi,
 2. Firma bünyesinde yapılabilen deneylerin listesi,
 3. Üretim ve testlerde kullanılan standartların listesi,
 4. Tüm varyasyonlar dahil olmak üzere ambalaj tanımı ve teknik resmi
 5. Hesaplama notları ve sonuçları (azami net kütle, kapasite, dolum miktarı hesapları),
 6. Kalıcı olarak bir araya getirme işleminin onaylanmış niteliği (Kaynak Prosedürü Şartnamesi (WPS),Kaynak Yöntem Testleri (PQR)).
 7. Ambalaj hammadde bilgisi ve sertifikası
 8. Taşınacak maddenin Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)
 9. İmalat Akış Şeması

Resim6Resim7Resim8Resim9

Tank Tasarım Danışmanlığı

Sabit tankların, sökülebilir tankların, tank konteynerlerinin, tank takas gövdelerinin, tüplü gaz tankerlerinin, ÇEGK’lerin, vakumla çalışan atık tanklarının ve MPÜB’ler ile portatif tankların;Tasarım onayı ile ilgili tank teknik dosyasının ve tank kaydının hazırlanmasına yönelik;

 1. Azami net kütle, kapasite, dolum miktarı, et kalınlıkları, dolum basınçları, test basınçları, maksimum izin verilebilir çalışma basıncı hesaplamaları,
 2. Sonlu Elemanlar Analizi ile mukavemet modellemesi,
 3. Hidrolik basınç testi, sızdırmazlık testi, kapasite tayini, boyut kontrolü deneylerini de içeren Kalite planları ile deney metotlarının dokümante edilmesi,
 4. Radyografik muayene kriterlerinin hazırlanması,
 5. Proto tip üretim için gerekli tüm çalışmalara SAS Danışmanlık uzman personeli ile teknik ve idari destek vermektedir.

Tank Tasarım Onay Belgesi İçin TSE’ye Başvuruda İstenen Dokümanlar

 1. Kalite Yönetim Sistemi belgesi,
 2. Tüm varyasyonlar dahil olmak üzere ilgili taşıma biriminin tanımı,
 3. Tahliye kapasitesi dahil güvenlik aletleriyle ilgili bilgi ve teknik verilerle birlikte hizmet teçhizatının listesi, kapasiteleri ve tip onay sertifikaları,
 4. Genel montaj çizimi veya çizimleri, hesaplamalar için kullanılan boyutlar; ürünün, hizmet teçhizatının, yapısal teçhizatının boyutları; uygunluğu doğrulamak için gerekli işaretlemeler ve/veya etiketlemeler dahil ayrıntılı çizimler (Tasarım Dosyaları basılı halde ve elektronik ortamda CAD, STP, VDA ve LGES formatlarından herhangi birinde teslim edilecektir.)
 5. Hesaplama notları ve sonuçları (Azami net kütle, kapasite, dolum miktarı hesapları, et kalınlıkları, dolum basınçları, test basınçları, MİÇB),
 6. Kalıcı olarak bir araya getirme işleminin onaylanmış niteliği (Kaynak Prosedürü Şartnamesi –WPS-, Kaynak Yöntem Testleri -PQR- ),
 7. Kalıcı olarak bir araya getirme operatörlerinin sertifikaları,
 8. Tahribatsız test operatörlerinin onaylanmış nitelikleri,
 9. Isıl işlemin (işlemlerin) tanımı.

Resim4

Resim5