Diğer Hizmetlerimiz

YAZILIM HİZMETLERİMİZ

TMGD Yazılım Hizmetleri

ERP sistemimiz tehlikeli madde operasyonlarınızın pratik olarak hazırlanması konusunda sizlere destek sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Tehlikeli maddelerin taşınma süreçleri kapsamında uluslararası konvansiyonlara uygun ve güncel olarak yazılımımız da operasyonel faaliyetler dışında raporlamalarınızı da kayıt altına alacak şekilde tasarlanmıştır.

İşletmenizde hazırlayacağınız raporları yazılım içerisinde saklayabilir, ihtiyaç duyduğunuz her an tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Mevzuat güncellemeleri sürekli olarak yapılmakta olan yazılımımız da menüler üzerinden ihtiyaç duyulan değişiklikleri yapabilecek, taşıma evrakı hazırlayabilecek, araçları kontrol edebilecek ve aynı zamanda operasyon sürecinizi analiz edebileceğiniz şekilde oluşturulmuştur.

Yazılımımızı ister web tabanlı olarak, ister kendi sistemlerinize dahil edilebilecek şekilde kullanabilirsiniz.

Yazılım Özellikleri

Yazılımımız aşağıdaki konularda kullanıcılarına destek olması amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Firma Kayıt Bilgileri
 2. TMGD Kayıt Bilgileri
 3. Tedarikçi Firma Kayıt Bilgileri
 4. Tehlikeli Madde Listesi
 5. Taşıma Evrakı Formu
 6. Araç Kontrol Formu
 7. Ambalaj Kontrol Formu
 8. ADR Listeleri
 9. Tehlikeli Madde Ürün Bilgi Formu
 10. Yıllık Faaliyet Raporu

Resim2

Resim3

BAŞVURU HİZMETLERİMİZ

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Başvuru İşlemleri

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler öncelikle Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nin bağlı oldukları Ulaştırma Bölge Müdürlüklerine başvuru yaparak faaliyet belgesini almalıdırlar.

Kimler TMFB Almalıdırlar?

Tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğu

(1) Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

(2) Sınıf 1, Sınıf 6ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar

Resim4

Taşımacıların TMFB Alma Zorunluluğu

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacılık yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık faaliyetinde bulunan taşımacılık işletmelerinin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almasına gerek yoktur.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Hizmetlerimiz

 • Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma/güncelleme işlemleri,
 • Firma Yetkilisi Tanımlama,
 • Kapsam ve Sorumluluk Alanları güncelleme

KIYI TESİSİ TEHLİKELİ MADDE UYGUNLUK BELGESİ

Tehlikeli yük elleçleyecek veya geçici depolama faaliyeti yapacak olan kıyı tesislerine “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” alınması gerekmektedir.

Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi (TMUB) kıyı tesisi işletme izin belgesi veya kıyı tesisisi geçici işletme izin belgesi süresi bitiminden en geç 3 (üç) ay öncesinde Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne başvuru yaparak işlemlerini gerçekleştirir.

TMUB almak üzere müracaat eden kıyı tesisine ilişkin olarak, mahallinde yapılacak denetimler en az 3 (üç) kişiden oluşan bir komisyon tarafından yapılır.

Kıyı Tesisi İşletme/Geçici İşletme İzni Belgesinin geçerlilik süresi sona ermeden en geç 3 (üç) ay öncesinden İdareye başvurusu üzerine, İdare tarafından bu Yönerge hükümlerine göre yapılacak denetimin sonucunun olumlu olması halinde, TMUB yeniden düzenlenir.

Kıyı Tesisi Gereklilikleri

Tehlikeli yük elleçleyen tüm kıyı tesisleri, tesislerinde elleçlenen tehlikeli yüklerin cins ve niteliğine göre prosedürler oluşturmalı ve uygulamalıdır.

a) Paketli tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesisleri,

b) Dökme olarak taşınan katı tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesisleri,

c) Sıvı dökme tehlikeli yük (sıvılaştırılmış gaz dahil) elleçleyen kıyı tesisleri,

ç) Hurda yükü elleçleyen kıyı tesisleri,

d) Patlayıcı madde (Sınıf 1) elleçleyen kıyı tesisleri,

e) Radyoaktif madde elleçleyen kıyı tesisleri,

f) Bulaşıcı (enfeksiyöz) madde elleçleyen kıyı tesisleri,

g) Fumigasyon operasyonu, gaz ölçümü ve gazdan arındırma iş ve işlemlerinin yapıldığı kıyı tesisleri,

(2) Sıcak çalışma iş ve işlemleri yapılan kıyı tesisi,

Resim5