TMGD 3. Taraf Denetim Hizmetlerimiz

Üçüncü Taraf Gözetim, ürün ve tüm süreçlerinizin tarafsız uzmanlar tarafından ilgili spesifikasyonlara göre uygunluğunun değerlendirilmesidir. Tehlikeli madde operasyonlarınızın mevzuat faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesi, raporlanması adına tarafsız uzmanlarımız ile üçüncü taraf gözetim hizmetleri vermekteyiz.

Tehlikeli maddelerin karayolu, demiryolu ve denizyolu ile taşınması süreçlerinde faaliyet gösteren işletmelerimiz  tarafından talep edilebilen, bu taraflardan bağımsız , satın alınan / sipariş edilen ürün ve / veya hizmetlerin ya da tesisin ulusal veya uluslararası standart, yönetmelik ve mevzuat koşullarına uyum veya raporlanması için yapılan yerinde kontrol, değerlendirme ve raporlama hizmetleridir.

Üçüncü Taraf Gözetim Hizmetleri Kapsamında aşağıda verilen hizmetleri gerçekleştirmektedir:

  • Tehlikeli Maddeler Kapsam Gereklilikleri
  • Ulusal ve uluslararası mevzuat uygunluğu
  • Dokümantasyon ve KYS sistem entegrasyon gözetimi
  • Yol Kenarı Denetim İstasyonu(YKDİ) gereklilikleri gözetimi
  • Atık yönetimi ADR Gereklilikleri
  • Araç, ambalaj uygunluk ve ürün denetimleri
  • Gözetim raporu